Ώρες γραφείου κου Αντζουλάτου, ορθή επανάληψη

28-02-18 web.xrh 0 comment

28/2/2018

Οι ώρες γραφείου του κου Αντζουλάτου είναι:

  • Τρίτη 14:00 – 16:00
  • Πέμπτη 10:30 – 11:30