Προπτ, Θεωρία Παιγνίων – Συγχωνεύσεις και εξαγορές, αμοιβαία αλλαγή αιθουσών διδασκαλίας

28-02-18 web.xrh 0 comment

28/02/2018

Αμοιβαία αλλαγή αιθουσών στις διαλέξεις της Τετάρτης,  των μαθημάτων επιλογής: Θεωρία Παιγνίων και Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
Θα ισχύει το εξής:

Τετάρτη, ώρα 10.15-12.00

  • Θεωρία Παιγνίων αίθ. 336
  • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές αίθ. 338