Προπτ, Τραπεζική Λογιστική, αλλαγή αίθουσας

28-02-18 web.xrh 0 comment

28/2/2018

Λόγω μεγάλης συμμετοχήε στο μάθημα επιλογής “Τραπεζική Λογιστική”, οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται:

  • Δευτέρα 14.15-16.00 στην αίθουσα ΓΛ205 (αντί της προγραμματισμένης αιθ. 340) και
  • Παρασκευή 16.15-18.00 στην αίθουσα ΓΛ305 (αντί της προγραμματισμένης ΓΛ 203)

Οι ώρες γραφείου του διδάσκοντος θα είναι κάθε Δευτέρα 4:00μμ-5:00μμ, στο γραφείο 331 του κεντρικού κτηρίου (Τσιριτάκης, Βολιώτης).