Προπτ, Εργαστήριο Τραπεζικής / Επιπλέον Φοιτητές

01-03-18 web.xrh 0 comment

1/3/2018

Οι παρακάτω επιπλέον φοιτητές (συν τους φοιτητές που είχαν επιλεχθεί αρχικά) επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στο Εργαστήριο Τραπεζικής.

Όποιος δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο εν λόγω μάθημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσει άμεσα ηλεκτρονικά με τον διδάσκοντα.