Αναβολή μαθημάτων Μακροοικονομικής Ι και Εργαστηρίου Τραπεζικής (26/3 και 29/3)

21-03-18 web.xrh 0 comment

Τα μαθήματα Μακροοικονομικής Ι και Εργαστηρίου Τραπεζικής στις 26/3 και 29/3 αναβάλλονται λόγω απουσίας του διδάσκοντα.