Προπτ, Θεωρία Παιγνίων, Ακύρωση μαθήματος 2/5/2018

30-04-18 web.xrh 0 comment

30/4/2018

Η διάλεξη του μαθήματος “Θεωρία Παιγνίων“, της Τετάρτης 02/05/2018, δεν θα πραγματοποιηθεί.