Αγγλικά, Απαλλακτική πρόοδος 8ου εξαμήνου

04-05-18 web.xrh 0 comment

4/5/2018

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΑΓΓΛΙΚΑ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/2018

ΑΙΘΟΥΣΑ 108 ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΚΤΙΡΙΟ

14:00-15:00 Α-Κα

15:05-16:05 Κε-Ρω

16:10-17:10 Π-Ω

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/5/2018

ΑΙΘΟΥΣΑ 108 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

14:10-15:10 Α-Κα

15:15-16:15 Κε-Ρω

16:20-17:20 Π-Ω

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 22/5/2018

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 203

11:45-12:45 Α-Μα

12:55-13:55 Με-Ω

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 15/5/2018

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ 203

11:45-12:45 Α-Μα

12:55-13:55 Με-Ω

Χρυσούλα Τόμπρου

ΕΕΠ Αγγλικής