Προπτ, ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

25-05-18 web.xrh 0 comment

25/5/2018

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

 

Από το βιβλίο των Μαθηματικών Ι:

 

 

1) Διανύσματα – Διανυσματικοί χώροι – πράξεις διανυσμάτων – εσωτερικό γινόμενο – μέτρο διανύσματος – γραμμική ανεξαρτησία – βάσεις διανυσματικών χώρων

2) Πίνακες – πρόσθεση και πολλαπλασιασμός πινάκων – Ανάστροφος πίνακα- Ταυτοτικός πίνακας – Αντίστροφος τετραγωνικού πίνακα – Ορίζουσες και ιδιότητές τους – Λύση γραμμικών συστημάτων.

 

Από το βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Μέρος Α

Κεφ(1) 1.5

Κεφ(2)

Κεφ(3) 3.1

Κεφ(4) (εκτός των 4.6, 4.8-4.10 και 4.12-4.14)

Κεφ(7) (εκτός 7.6, 7.7)

Μέρος Β

Κεφ(1) 1-2.2.2 και 2.4