Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020)

01-11-19 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: 2104142089, 2104142065
E-mail:foitmer@unipi.gr

Πειραιάς, 01 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου έως Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, οπότε οι αιτούντες θα ενημερωθούν εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής σίτισης.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας