Ύλη και οδηγίες εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο»

21-01-21 eperan 0 comment

Sorry, this entry is only available in Greek For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις θεματικές που διδάχθηκαν μέσω των διαλέξεων-διαφανειών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο eclass του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την μελέτη των θεματικών αυτών μπορείτε να βασισθείτε στη συζήτηση που έγινε στο μάθημα, στο προτεινόμενο σύγγραμμα, αλλά και σε άλλες πηγές που θα επιλέξετε εσείς.

 

Σε ό,τι αφορά στο προτεινόμενο σύγγραμμα («Εμπορικό Δίκαιο» του κ. Παναγιώτου»), εντός ύλης είναι τα εξής:

  • Σε ό,τι αφορά στο γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου και στο δίκαιο των εταιριών: σελίδες 15-125, 213-332, 347-369, 381-383, 384-392, 415-510, 554-561, 663-666, 680-687.
  • Σε ό,τι αφορά στο δίκαιο των αξιογράφων: σελίδες 713-762.
  • Σε ό,τι αφορά στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας: σελίδες 138-160
  • Σε ό,τι αφορά στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και του ελεύθερου ανταγωνισμού: σελίδες 164-178

 

Όπως εξήγησα στο μάθημα, αυτό που ενδιαφέρει είναι η κατανόηση εννοιών. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να βασισθείτε, εφόσον παρακολουθούσατε το μάθημα, στις διαφάνειες που συζητήσαμε μαζί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Προς διευκόλυνση της προετοιμασίας και αναγνωρίζοντας ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν δύναται να αναπληρώσει τη δια ζώσης διδασκαλία, σας επισημαίνω κάποιες θεματικές τις οποίες δεν θα πρέπει να παραλείψετε να μελετήσετε:

(α) στις πρώτες διαλέξεις, τη θεματική που αφορά στις γενικές αρχές της αντιπροσώπευσης και τις γενικές αρχές αντιπροσώπευσης των εταιριών

(β) τις γενικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών τύπων εμπορικών εταιριών

(γ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων στους διαφορετικούς τύπους εμπορικών εταιριών

(δ) των τρόπο διοίκησης στους επιμέρους διαφορετικούς τύπους εμπορικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υποχρεώσεων των μελών της Διοίκησης και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πράξεις της Διοίκησης δεσμεύουν την εταιρία

(ε) τα δικαιώματα μειοψηφίας στις ανώνυμες εταιρίες

(στ) τους τίτλους που μπορεί να εκδίδει η ανώνυμη εταιρία και τις έννοιες της

(ζ) τις έννοιες της μείωσης/αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρία (σελ. 363-369, 381-383 του προτεινόμενου βιβλίου) και της κτήσης ιδίων μετοχών (σελ. 412-414 προτεινόμενου βιβλίου)

(η) οι τρόποι μεταβίβασης των μετοχών ανώνυμης εταιρίας, είτε αυτές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είτε όχι (σελ. 393-396, μέχρι και την παρ. 2.1, καθώς και σελ. 399 (παρ. 2.4.1-2.4.2), και σελ. 408-409 (παρ. 4-6).

 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις θεματικές των αξιογράφων, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και του αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που σας έχω αναρτήσει στο eclass (στα οικεία μαθήματα) αντί του βιβλίου.

 

Υπενθυμίζω ότι η εξέταση θα γίνει μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (μάλλον 50 ερωτήσεις), χωρίς αρνητική βαθμολόγηση. Επομένως, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπλήρωση των απαντήσεων..

 

Καλή επιτυχία