ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Σκοπός  του  Μαθήματος

Το μάθημα θα έχει τη δομή διαλέξεων, παρουσιάσεων και συζητήσεων με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς σε επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες μεγάλου πρακτικού ενδιαφέροντος.

Οι Ενότητες αυτές είναι:

Στις ενότητες αυτές θα παρουσιαστούν Case Studies με σημαντική προστιθεμένη αξία για τους φοιτητές/φοιτήτριες. Σε περίπτωση που κάποιος παρουσιαστής λόγω (απρόοπτου κωλύματος δεν μπορεί να κάνει την προγραμματισμένη παρουσίαση, θα αντικαθίσταται από άλλο στέλεχος της αγοράς.

Αξιολόγηση :

Στο τέλος της παρουσίασης κάθε Παρουσίασης Θεματικής Ενότητας θα δίνεται ένα τεστάκι πέντε ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για να τις απαντήσετε. Θα δοθούν συνολικά 10 τεστάκια (open book). Ο βαθμός, με κλίμακα το 10, θα προσδιοριστεί από τον μέσο όρο των εννέα τεστ με την υψηλότερη βαθμολογία.