ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (M.Sc.) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Μάθημα: Οικονομετρία

Διδάσκων: Αν. Καθ. Νικόλαος Κουρογένης

Βιβλιογραφία

Αλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή

Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας

Παλινδρόμηση

Επαγωγική Στατιστική

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης

Ανάλυση Παλινδρόμησης με Ποιοτικές Πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές

Ετεροσκεδαστικότητα

Ανάλυση παλινδρόμησης με δεδομένα χρονολογικών σειρών