ΠΜΣ, Παράταση υποβολής GMAT: έως και 19/7/2014

08-05-14 web.xrh 0 comment

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

 


Παράταση υποβολής GMAT: έως και 19/7/2014

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ


Απαλλάσσονται από την καταβολή των διδάκτρων του πρώτου έτους οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι

  • έχουν βαθμό πτυχίου “Άριστα” (8,5 και άνω) από ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ,

ή/και

  • είναι στο κορυφαίο 10% της αποφοιτούσης τάξεώς τους (θα αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο της γραμματείας) ή στο κορυφαίο 5% του GMAT (quantitative + verbal).

Η απαλλαγή θα συνεχιστεί και στο δεύτερο έτος υπό την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του πρώτου έτους τουλάχιστον οκτώ. Ανώτατο όριο 3 υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό τμήμα προέλευσης, κατ’ έτος.

 

REPEC, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ