ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» και «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

06-03-14 web.xrh 0 comment

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών image


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη (M.Sc. in «Financial Analysis» for Executives) και Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» (M.Sc. in «Banking and Finance»)


Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

  • Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, ώρα: 18:00, Παρουσίαση στο ΤΕΕ
  • Τρίτη 6 Μαΐου 2014, ώρα 18:00, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς) όλα τα μεταπτυχιακά
  • Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, ώρα 18:00, γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα) ΠΜΣ: «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»