Κοπή Πίτας 24-1-09, Πρόσκληση

21-01-09 web.xrh 0 comment

 

Προς

Μέλη ΔΕΠ, Εξωτερικούς Συνεργάτες

Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διδακτορικούς Φοιτητές

Απόφοιτους και Εν Ενεργεία Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

 

Πρόσκληση

 

 

Tο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην κοπή της πίτας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη & με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών (Ισόγειο) του Πανεπιστημίου και ώρα 20:00

 

 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Ν. Απέργης