Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής – ΠΜΣ – Αποτελέσματα Εξετάσεων

09-02-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική

 

Από  τη Γραμματεία του Τμήματος δόθηκαν τα αποτελέσματα εξετάσεων του Μαθήματος Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, παρακαλώ κατεβάστε το σχετικό αρχείο που ακολουθεί.