Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα — Έναρξη Μαθημάτων Β’ και Δ’ Εξαμήνου

10-02-09 web.xrh 0 comment

 

Από τη Γραμματεία ανακοινώθηκαν τα προγράμματα έναρξης μαθημάτων β’ και δ’ εξαμήνου του ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική και του ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη.

Παρακαλούμε κατεβάστε τα σχετικά αρχεία.