ΠΜΣ μερικής φοίτησης – Ανακοίνωση Βαθμολογίας Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ(Εαρινό 2009)

15-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται η βαθμολογία για το μεταπτυχιακό μάθημα “Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ”.