ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Αναπλήρωση Μαθήματος “Χρηματοοικονομική Αναλυση”

22-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου Εξαμήνου Σπουδών του Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι το μάθημα «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» στις 6.6.2009 με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί στις 10.6.2009 στην Αίθουσα ΠΚ 201 (Παλαιό Κτίριο: Καραολή και Δημητρίου 40, Πειραιάς) και ώρα 18.15-21.00.
Επίσης, η επανεξέταση του μαθήματος  «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ» του Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 9.6.2009 στην αίθουσα Α001 & Β002 (Νεοκλασικό Κτίριο-Ισόγειο) και ώρα 18.00-21.00.