ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Βαθμολογία για την επανεξέταση του μαθήματος Χρηματοοικονομική ΙΙ

26-05-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται η βαθμολογία της επανεξέτασης του μαθήματος “Χρηματοοικονομική ΙΙ”.