ΠΜΣ μερικής φοίτησης, Ακύρωση μαθήματος “Παράγωγα Αξιόγραφα”

05-06-09 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

Ανακοινώνεται οτι η σημερινή διάλεξη στο μάθημα Παράγωγα Αξιόγραφα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.