Διδακτορικό Πρόγραμμα – Έρευνα

07-07-09 web.xrh 0 comment

Έρευνα


 

Τυπικά, η έρευνα των φοιτητών ξεκινά στο β΄ έτος σπουδών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων κορμού.

Στην πράξη, όμως, η ενασχόληση και επαφή με την έρευνα ξεκινά από την πρώτη ημέρα των σπουδών τους, μέσω της εργασίας ως ερευνητικοί και διδακτικοί βοηθοί, της ενεργούς συμμετοχής στο εβδομαδιαίο ακαδημαϊκό σεμινάριο του Τμήματος, και των παρουσιάσεων στο εβδομαδιαίο διδακτορικό σεμινάριο.