ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ, αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης

22-01-10 web.xrh 0 comment

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι η εξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ» με τον Επικ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκης θα πραγματοποιηθεί  τελικά την Παρασκευή 29.1.2010 στην ΑΙΘ 002 στις  18.15-21.00.

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.