ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Τραπεζική Διοικητική&Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Αλλαγή αίθουσας εξετάσεων

01-07-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη , ότι οι εξετάσεις στο μάθημα “Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων” με τον Αναπλ. Καθ. Εμ Τσιριτάκη θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3/7/2010 στις 10:00-13:00 στην αίθουσα 103.