ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ειδικά Θέματα Λογιστικής, Γ’ Εξάμηνο, Ημερομηνία επανεξέτασης

05-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σποδών με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι το Σάββατο 27.11.2010 στις 10:00-13:00 στην αίθουσα 203 θα πραγματοποιηθεί η επανεξέταση του μαθήματος ‘’Ειδικά Θέματα Λογιστικής’’.