ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης, Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων, Αλλαγή αίθουσας, Γ’ Εξάμηνο

02-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων», με τον Καθηγητή κ. Ν. Απέργη , την Τρίτη 7.12.2010 θα γίνει στην αίθουσα 306 στις 18:00-21:00