ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Ακύρωση φροντιστηριακού μαθήματος, Ά Εξάμηνο

15-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Εισακτέοι Σεπτεμβρίου 2010) του ΠΜΣ με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ότι το φροντιστηριακό μάθημα το Σάββατο 18.12.2010 στα πλαίσια του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» δεν θα πραγματοποιηθεί.