ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης, Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι, Φροντιστηριακό μάθημα

21-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α΄ Εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι το Σάββατο 8.1.2011 στην αίθουσα θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στα πλαίσια του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» στην Αίθουσα 339 και ώρα 9.30-12.30.