ΠΜΣ Νομικών, Αλλαγή μαθήματος

22-11-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι την Παρασκευή 2.12.2011 στις 18.15-21.00 στην αίθουσα 002 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο, και το Σάββατο 3.12.2011 στις 13.15-16.00 στην αίθουσα  103 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Τραπεζικό Δίκαιο» με την Καθηγήτρια κα. Α. Σινανιώτη.