ΠΜΣ Executive, Σεμινάριο DataStream και Bloomberg

17-05-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με  ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο χρήσης DataStream και Bloomberg. Συγκεκριμένα:

  • Τρίτη 22.5.2012, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ, 18.00-21.00, από τον Κ. Λαμπρινουδάκη
  • Δευτέρα 28.5.2012, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ, 18.00-21.00, από τον Γ. Καράλα