Ώρες Γραφείου Καθηγητών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

04-10-12 web.xrh 0 comment

 

Ώρες Γραφείου Καθηγητών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013

 

Τετάρτη 16:00 – 18:00 και Πέμπτη 15:00 – 16:00

Δευτέρα 12:00 – 14:00 και Πέμπτη 12:00 – 13:00

Δευτέρα 14:00 – 16:00

Τρίτη 17:00 – 18:00 και Τετάρτη 10:30 – 12:00

  Δευτέρα 16:00 – 18:00

Δευτέρα 12:00 – 14:00 και Παρασκευή 12:00 – 13:00

Δευτέρα 14:00 – 15:00 και Παρασκευή 14:00 – 15:00

Δευτέρα 16:00 – 17:00 και Πέμπτη 18:00 – 20:00

Τετάρτη 12:00 – 14:00

  Παρασκευή 16:00 – 18:00

Πέμπτη 10:00 – 11:00 και Παρασκευή 16:00 – 17:00.
Όποιος φοιτητής επιθυμεί άλλη ώρα επικοινωνίας ας επικοινωνήσει με email: gskiado -at- unipi.gr

Τρίτη 10:15 – 13:00

Τετάρτη 12:00 – 14:00

Δευτέρα 18:15 – 19:15, κατόπιν ραντεβού.
Eπικοινωνία στο email: gikas.hardouvelis -at- gmail.com

Πέμπτη 14:00 – 16:00