Μαθήματα Χειμ. 2012-2013- Προπτυχιακό

09-10-12 web.xrh 0 comment

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μικροοικονομική Ι

Στατιστική Ι

Μαθηματικά Ι

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Λογιστική

Ξένη Γλώσσα

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Μακροοικονομική ΙΙ (προαπαιτούμενο Μακροοικονομική Ι)

Εμπορικό Δίκαιο [Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ]

Χρηματοοικονομική Διοικητική

Χρηματοοικονομική Λογιστική (προαπαιτούμενο Λογιστική)

Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων

Ξένη Γλώσσα

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Χρηματοοικονομική Θεωρία (προαπαιτούμενο Μαθηματικά ΙΙ)

Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική (προαπαιτούμενο Μακροοικονομική ΙΙ)

Επενδυτική Τραπεζική

Επιλογή (2)

Ξένη Γλώσσα

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικά Ιδρύματα

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Επιλογή (3)

Ξένη Γλώσσα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Φορολογικό Δίκαιο

Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών

Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων  (προαπαιτούμενο Μικροοικονομική ΙΙ)

Στοχαστικός Λογισμός (προαπαιτούμενο Στατιστική ΙΙ και Μαθηματικά ΙΙ)

Οικονομική της Πληροφορίας

ΝευροΧρηματοοικονομική

Αμοιβαία Κεφάλαια και άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ι

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Ι

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Τραπεζική Λογιστική (προαπαιτούμενο Λογιστική)

Λογιστική Κόστους

Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (προαπαιτούμενο Μακροοικονομική ΙΙ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα