ΠΜΣ Exceutive, Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Ακύρωση & Αναπλήρωση

06-11-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι τη Τρίτη 6.11.2012 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Τραπεζικό Μάρκετινγκ» με τον Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Κουρογένη και η αναπλήρωση θα γίνει τη Τετάρτη 9.1.2013, 18.00-22.00 στην αίθουσα 335.