ΠΜΣ Executive, Σεμινάριο Eviews, Γ εξάμηνο

02-09-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στο πρόγραμμα E-Views από τον κ. Κ. Λαμπρινουδάκη. Συγκεκριμένα:

 1ο Σεμινάριο    
Τετάρτη 18.9.2013, 18.00-20.00, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ

 2ο Σεμινάριο    
Τετάρτη 25.9.2013, 18.00-20.00, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ