ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Σεμινάριο Eviews, Γ εξάμηνο

02-09-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στο πρόγραμμα E-Views από τον κ. Π. Σαμαρτζή. Συγκεκριμένα:

 1ο Σεμινάριο    
Παρασκευή 13.9.2013, 18.00-20.00, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ

 2ο Σεμινάριο    
Παρασκευή 20.9.2013, 18.00-20.00, ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ