ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής, Ακύρωση

08-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το μάθημα «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής» με τον Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Κουρογένη δεν θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 8.10.2013 και η αναπλήρωση του θα γίνει τη Παρασκευή 11.10.2013 και ώρα 18.00-21.00, στην αίθουσα 105.