ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ “Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”

05-03-14 web.xrh 0 comment

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών image


 

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο:

 

Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

 

  • Υποβολή Αιτήσεων από 1/3/2014 έως 30/05/2014 (ΠΜΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως και 30/6/2014 image)

    Η υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος (https://bankfin.unipi.gr/apply). Τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να παραδoθούν στη Γραμματεία μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία.


Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

  • Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, ώρα 18:00, γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα) ΠΜΣ: “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου”
  • Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, ώρα: 18:00, Παρουσίαση στο ΤΕΕ
  • Τρίτη 6 Μαΐου 2014, ώρα 18:00, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς) όλα τα μεταπτυχιακά

 

·