Διαγωνισμός New Economic Talent 2014

04-04-14 web.xrh 0 comment

 

ΘΕΜΑ: « Διαγωνισμός New Economic Talent 2014 »

 


Τα κέντρα CERGEEI και Nadace CergeEl του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην Πράγα της Τσεχίας προκηρύσσουν το Διαγωνισμό New Talent 2014.

http://www.cerge-ei.cz/talent


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο: talent@cergeei.cz έως και τις 15 Απριλίου 2014.