ΠΜΣ EXEC, ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

04-11-16 web.xrh 0 comment

3/11/2016

Σας ενημερώνω ότι εξέταση του μαθήματος «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5.11.2016, 10.00-13.00    στην αίθουσα 102 (αντί για το Παλαιό Αμφιθέατρο).