Κουρογένης – Οικονομετρία

20-12-16 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Κουρογένης

Μάθημα: Οικονομετρία


Προπτυχιακό 5ου Εξαμήνου

Ύλη Οικονομετρίας

Βιβλίο: Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Μια σύγχρονη προσέγγιση, 4η αμερικάνικη έκδοση (συγγρ. Jeffrey M. Wooldridge, εκδόσεις Παπαζήση)

1ο Κεφάλαιο: Η φύση της Οικονομετρίας και των οικονομικών δεδομένων (όλο)

2ο Κεφάλαιο: Το μοντέλο της απλής παλινδρόμησης (όλο)

3ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης: εκτίμηση (όλο εκτός του παραρτήματος 3Α)

4ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης: Συμπερασματολογία (Αρχή – και 4.3 (σελ. 184), 4.5 (σελ. 188 -195, όχι η μορφή R-τετράγωνω του F-test))

5ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης: Ασυμπτωτικές ιδιότητες των ελαχίστων τετραγώνων (Αρχή – και 5.2 (σελ 226), όχι η υποενότητα «Άλλοι έλεγχοι για μεγάλου μεγέθους δείγματα:… (σελ. 226-229). Μέσα η 5.3. Όχι το παράρτημα.)

6ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης: Περαιτέρω ζητήματα (Αρχή – 6.2 («Περισσότερα για τη χρήση λογαριθμικών συναρτησιακών μορφών» μέχρι σελ 243). Μέσα η 6.3 (σελ 250-253). Όχι η υποενότητα «Χρήση του προσαρμοσμένου R τετράγωνο για την επιλογή…» σελ. 253-258. Όχι η 6.4 και το παράρτημα 6Α.)

7ο Κεφάλαιο: Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης με ποιοτικές πληροφορίες: δίτιμες (ή πλασματικές) μεταβλητές (Ενότητες 7.1-7.2 (σελ 279-288), 7.4 (σελ. 293-299). 7.5 (σελ. 302-307))

8ο Κεφάλαιο: Ετεροσκεδαστικότητα (Αρχή – σελ. 345)