ΠΜΣ Executive, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

27-07-17 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 27.7.2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι το πρόγραμμα επανεξετάσεων των μαθημάτων του β εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

Παρασκευή 25.8.2017

18.00-21.00,

ΑΙΘ 339

«Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»

Δευτέρα 28.8.2017

18.00-21.00,

ΑΙΘ 102

«Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία»

Παρασκευή 1.9.2017

18.00-21.00,

ΑΙΘ 339

«Παράγωγα Αξιόγραφα»

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ