ΠΜΣ Χρημ & Τραπ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

28-08-17 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»