ΠΜΣ Executive, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

13-09-17 web.xrh 0 comment

Επισυνάπτεται εκ νέου το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη, λόγω των αλλαγών στις τριμελείς επιτροπές.