ΠΜΣ Χρημ&Τραπ Διοικ, Αμοιβαία αλλαγή μαθήματος Τετάρτη 9.5.2018 & Παρασκευή 11.5.2018

02-05-18 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 2.5.2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τετάρτη 9.5.2018, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Τραπεζική Διοικητική» και την Παρασκευή 11.5.2018, 18.00-21.00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα  «Παράγωγα Αξιόγραφα».

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ