Προκήρυξη Υποτροφίας Δικηγορικής Εταιρίας Tsibanoulis & Partners 2024

11-04-24 eperan 0 comment

Sorry, this entry is only available in Greek For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Η Δικηγορική Εταιρία Tsibanoulis & Partners,  προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», μερική υποτροφία απαλλαγής διδάκτρων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι φοιτητές/φοιτήτριες του εν λόγω μεταπτυχιακού.
  • Έχουν ελάχιστο βαθμό Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών: επτά και πέντε δέκατα (7,5).
  • Δεν λαμβάνουν άλλου είδους υποτροφία.
  • Είναι απόφοιτοι Τμήματος Πρώτου Κύκλου Σπουδών τετραετούς φοίτησης.

Οι αιτούντες φοιτητές/φοιτήτριες θα κληθούν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η υποτροφία θα απονεμηθεί στον πρώτο/πρώτη σε σειρά κατάταξης φοιτητή/φοιτήτρια, λαμβάνοντας υπόψη αθροιστικά το βαθμό που έλαβαν στη συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης (σε ποσοστό 30%) και τον βαθμό του Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών τους (σε ποσοστό 70%).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Απριλίου έως και την 25η Απριλίου στο bankfin@unipi.gr , συνοδευόμενη από τα κάτωθι έγγραφα :

  • Αντίγραφο  Πτυχίου Πρώτου Κύκλου Σπουδών (βαθμός Πτυχίου ≥ 7,5)
  • Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής περί μη λήψης άλλης υποτροφίας από οποιονδήποτε φορέα ή λήψη απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, καθώς και ότι είναι απόφοιτοι Τμήματος Πρώτου Κύκλου Σπουδών τετραετούς φοίτησης.

 

Έντυπο αίτησης Υποτροφια Δικηγορικής εταιρίας Tsibanoulis & Partners 2024