Μεταπτυχιακό – Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη

Sorry, this entry is only available in Greek For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη

Το Π.Μ.Σ. για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη περιλαμβάνει οχτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής και την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 30 ώρες. Τα μαθήματα αυτά είναι:

Α’ Εξάμηνο

Ποσοτικές Μέθοδοι
Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

Γ’ Εξάμηνο

Επιλογή (1)
Επιλογή (2)
Επιλογή (3)
Επιλογή (4)

Β’ Εξάμηνο

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ
Παράγωγα Αξιόγραφα

Μαθήματα Επιλογής Γ’ Εξαμήνου

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης
Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Εφαρμογές Παραγώγων
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής