ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (M.Sc.) στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Μάθημα: Ποσοτικές Μέθοδοι  

 

Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης Σαμαρτζής

 Βιβλιογραφία

Άλλη προτεινόμενη βιβλιογραφία

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή

Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας

Επαγωγική Στατιστική

Παλινδρόμηση

Απλό Γραμμικό Μοντέλο Παλινδρόμησης