ΠΜΣ, Παρουσίαση στο ΤΕΕ, 5-5-2014

23-04-14 web.xrh 0 comment

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δευτέρα 5-5-2014, ώρα: 18:00

ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα

1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδρίων

 

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προετοιμάζουν νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους, για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, εταιρειών επενδύσεων, ελεγκτικών/λογιστικών εταιρειών, εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων, υπουργείων, εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και παραγωγικών επιχειρήσεων.

Το αντικείμενό τους είναι ιδιαίτερα ελκυστικό τόσο για εργαζόμενους μηχανικούς, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο καλούνται να σταθμίσουν τις οικονομικές διαστάσεις των αποφάσεών τους, όσο και για νέους μηχανικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν επωφελώς την «τετράγωνη λογική» των μηχανικών σε δυναμικούς τομείς παροχής υπηρεσιών.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο συνδυασμός σπουδών σε πολυτεχνικές σχολές με μεταπτυχιακά σε χρηματοοικονομικά είναι πολύ δημοφιλής στο εξωτερικό και έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Το Τμήμα αναγνωρίζει, εκτιμά και προάγει την άμιλλα και την ακαδημαϊκή αριστεία. Μία ένδειξη αυτού είναι ο θεσμός των Υποτροφιών Αριστείας.

Το Τμήμα αναγνωρίζεται στα κορυφαία διεθνώς. Τον Μάρτιο 2014 ήταν 23ο στην κατάταξη του RePEc διεθνώς (και 7ο στην Ευρώπη), σε σύνολο 375 τμημάτων (http://ideas.repec.org/top/top.finecon.html).

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ “Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη” και “Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική”