ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

11-02-15 web.xrh 0 comment

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών


Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (M.Sc in «Banking and Finance») με κατευθύνσεις:

  • «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)
  • «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη («Financial Analysis» for Executives)

ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική: δείτε τι δήλωσε ο απόφοιτος κος Γιώργος Σακκάς

Το Τμήμα προσφέρει ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές


Παρουσίαση:

Τρίτη 2 Μαΐου 18:00: Αίθουσα Συνεδριών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ισόγειο, Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς)