Δασκαλάκη Χαρούλα

26-05-09 web.xrh 0 comment

Δασκαλάκη Χαρούλα


daskalaki

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

2008-2012Διδάκτορας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τίτλος: “Essays on Commodity Futures Markets”
2005-2006International MBA (Κατεύθυνση: Financial Engineering)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2001-2005Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 

Daskalaki, Charoula and Skiadopoulos, George S., “Should investors include commodities in their portfolios after all? New evidence”, Journal of Banking and Finance, 35:10, 2606-2626
This paper has also be reviewed by the CFA Digest, February 2012, Vol. 42, No.1.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ:

Daskalaki, Charoula, Kostakis Alexandros, and Skiadopoulos, George S., “Are there common factors in commodity futures returns?”.
Daskalaki, Charoula, and Skiadopoulos, George S., “The effect of margin changes on the commodity futures market”.